Förväntad stress ger dig sämre arbetsminne

En mindre studie som gjordes på Penn State där 240 personer deltog visade att: De som på morgonen förväntade sig att dagen skulle bli stressig presterade sämre på tester gällande arbetsminne.

Studien pågick under två veckor och fem gånger om dagen fick deltagarna rapportera hur mycket stress de upplevde just vid det tillfället. Man såg en större korrelation mellan förväntad stress på morgonen och arbetsminnet än hur mycket den aktuella stressen påverkade arbetsminnet.

Med ett sämre arbetsminne blir du långsammare, riskerar att göra fler fel vilket kan leda till ökad stress. På mina föreläsningar säger jag alltid att "Dagens stress kommer från dina tankar", Ändra dina tankar och du kan ändra dina stressnivåer, tänk därför inte på morgonen att den här dagen kommer att bli stressig utan att idag kommer det hända mycket eller om det blir stressigt tar jag det när det kommer.

 

0
Feed